utorok 11. novembra 2008

Položenie podlahy..

...s všestrannou pomocou pána Dubeckého, zamestanca Kolpingovho diela, ktorému patrí veľká vďaka.Prvé skúšky pece

Po napojení pece na komín bola pec podrobená prvým skúškam, ktoré dopadli...no, trochu rozpačito.