štvrtok 19. júna 2008

Poďakovanie


Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť, pozrieť, naučiť a naučiť sa na
peciarsky workshop. Predovšetkým Larsovi, ktorý učil stavať pec, ale
okrem toho bol inšpiráciou aj v životnom štýle a ľudskosti. Zuzke Kierulfovej
za skvelú prácu, naučila nás robiť omietky. Marekovi z Poľska, ktorý dokázal, že
človek si svoju cestu volí v každom veku. Účastníkom Tiborovi, Marike, Tomášovi
stopárovi, ktorí boli od fachu, Vladovi s priateľmi. Stankovi za pomoc, chlapcom
z Roškoviec za usilovnosť, Borisovi za skvelý komín, okoloidúcej archiMirke,
Horváthovcom, mimoriadna vďaka Mirke, a tak podobne. Myslím, že workshop sa podaril
práve kvôli pestrosti ľudí, ktorí sa tu stretli.

Žiadne komentáre: